Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder tjänster och kundspecifika lösningar inom flertalet discipliner.
Företaget har levererat specialmaskiner, avancerad processautomation, projekt inom fastighetsautomation, gasdetektering med tillhörande larmsystem, ombyggnationer av maskiner, uppgradering av styrsystem.
Vi erbjuder även kunder resurser vid mer avancerad felsökning i befintliga anläggningar och maskiner.

Automation med fokus på användande och nöjda kunder!

Våra verksamhetsområden:

  • Programmering
  • Elkonstruktion
  • Projektledning
  • Driftsättning
  • Elkraft
  • ATEX
  • Byggnation av apparat och automationsskåp
  • Installation och service